Pobede nad HIV-om

Marija Ć. je godinama bila HIV pozitivna. Znaci bolesti već su počeli da se pokazuju: imunitet joj je slabio i imala je stalno povišenu temperaturu. Količina virusa u njenoj krvi je rasla, a broj CD4 limfocita neprekidno opadao. Nalazi iz jula 2002. godine utvrdili su da Marija ima 10 705 virusa SIDE po mililitru i 868 CD4 limfocita po mikrolitru krvi. U oktobru iste godine rezultati behu gori: 11 309 virusa i 598 CD4 limfocita. U decembru 2002. Marija je popila jednu dozu Milax-a.

Stanje joj se vrlo brzo popravilo. Nalazi januara 2003. godine utvrdili su da joj je broj virusa opao na 4205, a broj CD4 limfocita porastao na 622. (Pogledajte faksimile Marijinih nalaza, urađenih u laboratoriji pariske bolnice Hôpital Antoine Beclere: faksimil 1, faksimil 2)

U vreme našeg poslednjeg razgovora, Marija je već bila izlečena od HIV-a. Danas više nismo u vezi jer, kao i mnogi drugi kojima smo pomogli, Marija se nerado seća da je bolovala od kuge 20-tog veka.


Š. Holger iz Švajcarske je u decembru 1996. imao 66 304 primerka HIV-a po mililitru krvi, a u februaru 1997. 75 257 virusa. Po korišćenju Milax-a, broj virusa se prvo smanjio na 23 478 u martu 1997, pa privremeno porastao na 42 793 u aprilu, da bi na analizi u maju 1997. godine bilo nemoguće utvrditi prisustvo virusa u krvi.

Porast procentualnog udela CD4 limfocita u krvi i smanjenje procentualnog udela CD-8 limfocita (kao pokazatelja infekcije), pratili su nestanak virusa iz Holgerove krvi.

Laboratorijskim nalazom urađenim 6. maja 1997. u ciriškoj univerzitetskoj bolnici (UniversitätsSpital Zürich) kojim je utvrđeno odsustvo virusa SIDE takođe je utvrđen odnos između CD4 i CD-8 limfocita koji je u granicama normale – što je još jedan pokazatelj odsustva virusne infekcije.

(Pogledajte faksimile pomenutih nalaza: faksimil 1, faksimil 2, faksimil 3)


Marija i Holger su među retkim HIV-pozitivnim korisnicima Milax-a koji su nam dostavili svoje laboratorijske nalaze rađene pre i posle terapijem našim napitkom. Pročitajte više o odbijanju ljudi koji su Milax-om pobedili SIDU da javno istupe.

Početna